Huizen in de horoscoop

Home » Astrologie » Duiden » Huizen

ZON, MAAN EN PLANETEN IN DE 12 SECTOREN VAN DE HOROSCOOP

  Welkom bij Astromarkt. Hier vind je voorbeelden voor het duiden van Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto in de twaalf huizen van de geboortehoroscoop. Dit is het menu:

en hieronder kun je meteen beginnen met de zon in de huizen 1 t/m 12.

ZON IN DE TWAALF HUIZEN VAN DE HOROSCOOP

Je kunt ongeveer weten in welk huis de zon staat als je weet hoe laat je bent geboren! Trek van je geboortetijd wel een uur af (als je in Nederland of België bent geboren). Trek eventueel ook voor zomertijd een uur van je geboortetijd af. Als je niet zeker weet of je geboorte in Zomertijd plaatsvond, kijk je bij de links (zie menu). Daar vind je een link naar de zomertijdregelingen. De grensgevallen zijn het moeilijkst. Dan moet je toch een horoscoop (laten) trekken. Je kunt dat overigens gratis doen op internet (zie de Links).

Zon in het eerste huis (geboren tussen 4 en 6 uur)

Jij valt op, treedt op als leider of bent toonaangevend in het gezelschap. Je hebt het helemaal zelf gemaakt. Je bent helder, duidelijk, soms bazig…Met de juiste aspecten zie je er gezond en levendig uit; stralend!

Als ook Mercurius hier staat ben je iemand die meteen zijn of haar mening over alles en nog wat gaat geven.

Als je ascendant Leeuw hebt en zon in het eerste huis in de Leeuw heb je het voorkomen van een ‘superstar’ of in ieder geval het doen en laten ervan… Natuurlijk zou dit worden getemperd met een aspect van Saturnus en aangewakkerd met een vierkant van Jupiter.

  • Oliver Cromwell had Zon, Mercurius, Pluto en Uranus in het eerste huis en zal direct al veel indruk hebben gemaakt.

  • James Ensor had Zon in één en Neptunus op de ascendant.

Zon in het tweede huis (geboren tussen 2 en 4 uur)

Het zonnetje schijnt in het huis van de financiën. Kan het beter? Alleen bij afflicties (in de geboortehoroscoop of door een transit) kan zich zo nu en dan een ongezonde geldsituatie voordoen. Het is wel zo dat alles voor jou om de zekerheid van een inkomen draait. Afhankelijk van het sterrenbeeld van jouw Zon beschouw je de zekerheid van het inkomen als een manier om actief, comfortabel, slim, huiselijk, royaal, kieskeurig, prettig, intens, ruim, verzekerd, steeds anders of romantisch te leven (in de volgorde van de tekens). Een andere manier om de Zon in het tweede huis te laten schijnen is door middel van publiek optreden.

  • Oscar Wilde had Zon in het tweede huis.
  • Domela Nieuwenhuis had Zon en Mercurius in het tweede huis.

Zon in het derde huis (geboren tussen middernacht en 2 uur)

Je bent erg duidelijk in communicatie en kunt de dingen helder verwoorden. Alles draait bij jou om contacten met anderen. Instructies en aanwijzingen geven, verkopen of verhalen vertellen passen bij de zon in 3. Geafflicteerd draait het in gesprekken wel erg om jou zelf. 

  • Isaac Newton had de Zon in Steenbok in het derde huis.met goede aspecten.

  • Edgar Allen Poe had Zon en Mercurius in het derde huis.

  • Karl Marx had Zon en Maan in het derde huis.

  • Onderwijzer, biologieleraar en schrijver Jac. P. Thijsse had Zon in drie.

Zon in het vierde huis (geboren tussen tien uur ’s avonds en middernacht)

Het zonnetje in huis? Bij goede aspecten is dat zeker het geval. Je bent in de familie degene om wie alles draait of wilt dat graag zijn. Dus trek je op alle mogelijke manieren de aandacht van je familieleden. Thuis ben jij de baas! Het huis waar je woont en de woonomgeving zijn daarom een reflectie van jouw wil en wezen. Jij ziet jezelf als een leider of een ster.

Is je ascendant Leeuw en staat de zon in het vierde huis dan ben je iemand die in de eigen omgeving de aandacht trekt of wil trekken. Met afflicties van de zon is deze positie een aanwijzing voor ongezonde toestanden in het ouderlijk huis.

Een paar voorbeelden: Ringo Starr, Jose Maria Escriva de Balaguer (oprichter Opus Dei, heeft Zon, Maan en Saturnus in vierde huis_)

Zon in het vijfde huis (geboren tussen 8 en 10 ‘s avonds)

Met de Zon in het vijfde huis ben je als leider degene om wie alles draait. Je vindt het leuk om de baas zijn, ook over de kinderen. Kinderen zijn voor jou een expressie van je creatief vermogen. Het leven kan voor jou één groot feest zijn, maar je speelt aan de andere kant vaak met je gezondheid en ….je leven.

Voorbeelden:

Giscard d’Estaing (Zon, Mercurius, Venus en Jupiter in het vijfde huis), J.W. Jones (sekteleider)

Zon in het zesde huis (geboren tussen 6 en 8 uur ‘s avonds)

Als alles draait om je gezondheid en je werk of taken moet de Zon wel een goede aspectering hebben om in dit huis goed te staan. In dát geval is het je eigen vrije wil om in de dienstverlening of in de gezondheidszorg werkzaam te zijn, bijvoorbeeld. Over het algemeen ben je een kei in details.

Andy Warhol, Baghwan Rajneesh, Erich Fromm, Umberto Eco zijn allen voorbeelden van mensen met Zon in VI.

Zon in het zevende huis (geboren tussen 4 en 6 in de middag)

Jij wilt opvallen in gezelschap en als je samen met iemand bent is er gauw de vraag wie er de baas is. Men zegt dat dit niet zo’n prettige situatie is in huwelijkszaken, maar als je partner op zoek is naar iemand die de toon wil aangeven, so what? Minder prettig is het bij afflictie. Je bent dan te vleien, bijvoorbeeld. Als de Zon slechte aspecten ontvangt kun je ziekelijk aandacht vragen van anderen of juist een partner hebben die niet gezond is. Wat jij nodig hebt is vooral een zonnige partner! Pas op voor egoïsme in relaties.

Voorbeelden: Hugh Hefner, Margreet de Boer, Adolf Hitler, Noel Tyl,Selma Schepel

Zon in het achtste huis (geboren tussen 2 en 4 uur in de middag)

 Alles draait om uitdagingen, techniek en sex als de Zon (het centrale thema in je leven voorstellend) in het achtste huis staat. Met afflicties ben je iemand die het zichzelf behoorlijk moeiljk kan maken of is je gezondheid een probleem. Je bent nogal veeleisend van aard. Je kunt dit beleven als een leven vol problemen of als een leven vol uitdagingen en kansen. Op de een of andere manier kan leiderschap of kan degene die jouw baas of leider is voor jou een probleem zijn. Soms wijst het op problemen met de vader of de rol van vader, soms op een erfenis. Met goede aspecten ben je een ster in het herstellen en weer aan de praat krijgen van apparaten en andere zaken. Andere mensen kunnen jouw leiding nodig hebben.

Wat voorbeelden? Terence Hill, Michael Erlewine, John F. Kennedy en Ludwig van Beethoven. De componist had zowel Zon als Maan in het moeilijke achtste huis met zware afflicties.

Zon in het negende huis (geboren tussen 12 en 2 uur in de middag)

Alles draait voor jou om je overtuiging, je geloof en om het ontwikkelen van je geest. De zon staat erg goed in het negende huis, omdat je motieven en je visie helder en duidelijk worden gemaakt. Het is een positie voor het doorgeven van je kennis. Daarom zie je vaak zon in negen bij leraren. Je blijft waarschijnlijk je leven lang leren, lezen en eventueel ook vorm van reizen. Veel mensen met deze positie van de zon hebben een relatie met het buitenland. Zo kan je vader of man in het buitenland zijn geboren, je kunt zelf in het buitenland terecht komen maar je kunt je ook specialiseren in zaken die met het buitenland of reizen hebben te maken. De andere kant van de zon in het negende huis is die van de persoon die alleen maar leeft voor één boodschap, de fanaat. Natuurlijk moeten er dan wel harde aanwijzingen zijn…

Wim Kok heeft Zon in het negende huis. Deze positie deelt hij met: Al Gore (reist de wereld af) en Viola Holt. De laatste heeft een tijdje in het buitenland gewoond.

Zon in het tiende huis (geboren tussen 10 en 12 uur in de ochtend)

De zon in het tiende huis hebben kan aangeven dat je zelf uitblinkt of ergens schittert. Dat kan op elk moment van je leven zijn, bijvoorbeeld als kind op school. Misschien was je het best lerende kind thuis of in de buurt. Of je was enig kind! Daaraan heb je de gedachte overgehouden dat je het aan jezelf verplicht bent om zo hoog mogelijk te reiken. Je streeft naar een leidende functie of naar een spilfunctie. Op de een of andere manier zul je dit wel bereiken, al is het de vraag of het in dezelfde mate is als je dacht. Je kunt je toch wel een vorstelijk imago verschaffen door ‘erboven’ te staan of ‘je erboven verheven te voelen’. Of door je te omringen (mogelijk in je functie) met sterren, adel, leiders en vorstelijke personen. Noblesse oblige…Mogelijk heeft de vader een stempel op je ambitieniveau gedrukt.

 Voorbeelden: Jack Nicholson (Zon op het MC), Mia Farrow, Ivo Niehe, Satchel Farrow Allen, Fabiola, Willem Nijholt, Cat Stevens, Theo van Gogh en Vittorio de Sica (regisseurs), George Orwell, Josephine Baker, Liz Greene, Thomas Mann, Fridtjof Nansen (poolonderzoeker), Igor Strawinsky, Duttweiler (ondernemer), Greet Hofmans, George Bush sr.

Zon in het elfde huis (geboren tussen 8 en 10 uur ‘s morgens)

Alles draait om je relaties en je vrienden of om je stiefkinderen. Je leeft eigenlijk voor hen en mogelijk word je door hen geleefd. Je neemt de leiding bij het gezamenlijke uitje en doet je best het stralend middelpunt te zijn in de vereniging. Liefst als voorzitter, natuurlijk. Je hebt goede relaties met sterren en bazen. As de Zon in het elfde huis slechte aspecten ontvangt ben je ongezond bezig met vrienden en relaties. Je kunt dan beter af zijn zonder hen…Van groepen vrienden of fans krijg je eer.

Voorbeelden: Michael Douglas, Joris Voorhoeve, Cher, Anne Frank, Donald Trump, Paus Johannes de 23ste, Rohrsach (van de test)

Zon in het twaalfde huis (geboren tussen 6 en 8 uur ’s morgens)

Alles draait voor jou om je privacy, dus roem en succes kun je beter uit de weg gaan. Je zou er niet goed tegen kunnen. In wezen ben je gesloten. Soms uit dat zich in afgesloten zijn of in isolement leven. Bijvoorbeeld incognito in het buitenland. Of je verschuilt je achter een pseudoniem of alias. Als je succesvol bent in de wereld blijf je daarbij zelf liever achter de schermen of anoniem. (Dat kan ook zijn als hoge ambtenaar!) Zo niet, dan ervaar je de roem als hinderlijk. Je ware ik laat je zelden zien.

Voorbeelden van beroemdheden met de Zon in het twaalfde huis zouden er dus niet moeten zijn! Maar ze zijn er toch: Madonna, Dante Alighieri, Ilie Nastase, Hummie van de Tonnekreek (Zon en Mercurius in 12. Dit is wel grappig, astrologietaal. iemand die het privé-leven – 12 - van beroemdheden – Zon- beschrijft –Mercurius-), Bernhard jr., prins Floris en prins Constantijn