Mars-Pluto

Advertenties

DE DRANG OM TE WINNEN

Het aspect tussen Mars en Pluto en het midpunt Mars/Pluto geven een sterke competitiedrang (DE DRANG OM TE WINNEN) aan en al dat wat erbij hoort. Het wijst op de neiging macht, invloed, kracht, gezag of spierkracht in te zetten voor het bereiken van een doel, ook voor zelfverdediging. Ik geef in dit artikel voorbeelden en leg uit wat de gemeenschappelijke factor is bij de mensen met aspecten tussen Mars en Pluto in hun horoscoop.

VOORBEELDEN VAN MENSEN MET MARS-PLUTO ASPECTEN:

IN DE POLITIEK

– Hillary Clinton, die ook de Maan in aspect met Mars en Pluto heeft. Dat geeft ambitie aan. Zij heeft ook de ascendant in aspect met het midpunt Mars/Pluto, een aanwijzing voor het durven nemen van risico’s.

– De Duitse premier Angela Merkel heeft Mars driehoek Pluto. Ze is op 17 juni 1954 geboren.

– Hannie Schaft (16 september 1920) is geëxecuteerd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ze werkte voor het verzet. Haar Mars staat inconjunct Pluto.

– Karl Rove heeft de midpuntcombinatie MC met Zon/Mars, Mars/Saturnus en Pluto/Maansknoop (het doel heiligt de middelen).

– Sterke energie kan ook worden misbruikt. De Noorse terrorist Breivik heeft Mars driehoek Pluto en vierkant Uranus. Zie http://astropost.blogspot.com/2011/07/anders-behring-breivik-and-his-day-of.html

– Pornoacteur Luka Magnotta sneed zijn minnaar in stukken en stuurde deze rond. Dat was toen hij progressieve Zon in een nieuw teken, inconjunct Uranus had (ofwel tijd voor een nieuw leven met een verlies en veel ophef inbegrepen). In zijn radix staat Mars exact conjunct Pluto. Hij werd geboren op 24 juli 1982.

SLACHTOFFER EN DADER

– Joseph Smith (17-3-1966 Brooklyn) was een gescheiden automonteur met proefverlof toen hij een elf jaar oud meisje ontvoerde, verkrachtte en vermoordde. In zijn horoscoop staat Uranus nauw samen met Pluto. En zijn zon aspecteert de midpunten Mars/Uranus en Mars/Pluto.

– Carlie (Joseph Smith’s slachtoffer) werd geboren op 16 maart 1992. Haar horoscoop heeft Uranus in samenstand met Neptunus. Mars staat nauw vierkant Pluto. Zowel Mars als Pluto aspecteren het midpunt Zon/Uranus. Daarmee ontstaat een variant op de midpuntcombinatie die haar moordenaar heeft. Op 6 februari 2004, de dag van haar dood, stond een transit van Saturnus halfvierkant op zowel Mars als Pluto in haar geboortehoroscoop.

– Natalee Holloway (21 oktober 1986, Birmingham USA) is als vermist opgegeven in juni 2005, op vakantie in Curaçao. Ze heeft een zeer nauw vierkant tussen Mars en Pluto in haar horoscoop.

– Jonbenet Ramsey (6 augustus 1990) het Amerikaanse kleutertje dat aan schoonheidswedstrijden meedeed en vermoord in de kelder thuis werd aangetroffen heeft een een aspect tussen Mars en Pluto, t.w. de oppositie.

– Nicola Calipari (23 juni 1953) was een Italiaans geheim agent, betrokken bij bevrijdingsoperaties in Irak, die ‘bij vergissing’ werd doodgeschoten door Amerikanen op 4 maart 2005 (bij de bevrijding van een Italiaanse journaliste). Hij schermde de vrouw af voor de kogels en dat werd zijn dood. Hij had Maan in Schorpioen oppositie Venus, beide vierkant Pluto en Mars stond op zijn geboortedag anderhalf vierkant Pluto.

– Osama bin Laden, waarvan wordt verondersteld dat hij op 10 maart 1957 is geboren, heeft dan Mars vierkant Pluto in zijn horoscoop.

SPORT

– Sportlui hebben vaak Mars-Pluto aspecten. Ik noem Willem van Hanegem en Ruud Gullit (beiden met een sextiel tussen Mars en Pluto), Rinus Michels (oppositie) en Johan Cruijff (een zeer nauwe fraaie driehoek): de drang om te winnen! George Best (voetballegende, geboren op 22 mei 1946, gestorven in november 2005) had Mars conjunct Pluto

Misschien is het ook wel een sport om verre jungles te bereizen en ontdekken, zoals Redmond O’Hanlon doet. Deze schrijver heeft een nauw vierkant tussen Mars en Pluto.

MARS-PLUTO: COMPETITIEDRANG EN STERKE MANNEN

Reinhold Ebertin schreef dat het midpunt Mars/Pluto in het algemeen wijst op bovenmenselijke krachten, geweld en bruutheid. Geafflicteerd: anderen zonder mededogen behandelen om je doel te bereiken, wreed, bruut. Sociologisch: de topsporter, atoomonderzoekers, oorlogsslachtoffers! Dit alles met de drang om te overwinnen. De voetnoot in het boek ‘Kombinatie van planeetinvloeden’ vermeldt dat bij lancering van raketten vaak Zon in verband met het midpunt Mars/Pluto wordt gezien. Uit de voorbeelden komt hetzelfde beeld naar voren.

Ik denk dat Mars-Pluto ook spreekt van ‘mannen met macht of brute mensen’ en van het gebruik of misbruik van macht en geweld als verdedingsmiddel. Slachtoffers met een nauw aspect tussen Mars en Pluto vechten voor hun leven Toen Carrie (zie boven) overleed was er het aspect Transit Saturnus over Mars en Pluto en dat is een gevaarlijke combinatie. Carrie moest zich verdedigen tegen een aanval die haar uiteindelijk het leven kostte. Iemand met een aspect tussen Mars en Pluto zal niet waarschijnlijk een gemakkelijk slachtoffer zijn. Mars-Pluto combineert de aanval (Mars) en verdediging (Pluto).

Mars en Pluto in aspect in jouw horoscoop toont eenvoudigweg een bijzonder sterke en intense gerichte energie aan. Die energie en daadkracht kun je inzetten om te winnen, verdienen, verdedigen en overweldigen. Het aspect op zichzelf geeft geen aanwijzing over de inzet van deze krachten ten goede of ten kwade. Mars met Pluto is een krachtig stuk gereedschap om jouw doel te bereiken. Het is tegelijk een aspect waarmee je gemakkelijk vijanden maakt en in situaties belandt waarin je je moet verdedigen tegen aanvallen of verzet ontmoet (al dan niet fysiek).


SOPHIA LOREN EN HAAR STERKE MAN

Op 10 januari 2007 overleed de echtgenoot van Sophia Loren, regisseur (Carlo Ponti). Mars en Pluto spelen hierbij de hoofdrol.

Zij is geboren op 20 september 1934 om 15.00 uur in Rome met Mars en Pluto in het zevende huis van het huwelijk. Die combinatie wijst op een partner met macht en invloed. Op 10 januari 2007 stond het midpunt van transit Mars en transit Pluto precies vierkant haar geboortezon en transit Mars inconjunct progressieve Pluto (over dat aspect hieronder meer). Dit terwijl in haar solaar horoscoop voor haar dan nog komende verjaardag Mars opponeert met Pluto en in de solaar voor 2007solaar Mars binnen 1,5 graden orb een quindecile van 75 graden met Pluto maakt. Dat zijn liefst 4 keiharde aspecten met Mars-Pluto, de planeten in het huis van het huwelijk in haar horoscoop.

De horoscoop van Carlo Ponti reflecteert de Mars-Pluto verbindingen van Sophia Loren

Carlo Ponti zelf is geboren op 11 december 1912 om 13.00 uur in Magenta en overleden bij transit Pluto vierkant de ascendant en oppositie progressieve Pluto, terwijl transit Saturnus een inconjunct met de progressieve Zon maakt en transit Mars een vierkant. Mars-Saturnus en Pluto vormen een gevaarlijke combinatie en soms is die mix dodelijk.

De geboortehoroscoop van Ponti laat zien dat hij de juiste Mars-Pluto partner is. Zijn Mars is oriëntaal (rijzend voor de zon) en Pluto is cruciaal op een hoekpunt (Pluto staat op het IC (tegenover Jupiter, voor het succes). Bij Carlo Ponti zijn Mars en Pluto dus de prominente planeten (zie Astrologie/duiding). Bij Sophia Loren geven ze informatie over de partner. En bij het overlijden van Ponti zijn deze planeten weer erg actief in verband met haar horoscoop.

Carlo Ponti lijkt de ‘sterke man’ in het leven van Sophia Loren te zijn geweest. In hoeverre de combinatie Mars-Pluto het verbindend element in hun huwelijk was durf ik niet te zeggen. Maar dat zij met Mars-Pluto precies trouwde met de man met een prominente Mars en een prominente Pluto vind ik frappant genoeg om op deze pagina te melden. Kijk ook eens bij Horoscopen/Liefde/Aspecten delen naar meer zulke voorbeelden van de link tussen partners.

MARS INCONJUNCT PLUTO VOOR VROUWEN

Venus is de liefde en Mars is de seks. Combinaties van aspecten met Venus en Mars zeggen dan ook iets over je liefdeleven of over je seksleven. In het artikel over Venus en Mars schrijf ik over de combinatie met Pluto, dat dat de hartstocht versterkt en niet gemakkelijker maakt.Onlangs zag ik een voorbeeld voorbijkomen van iemand met Venus conjunct Mars in Waterman, inconjunct Pluto. Zij had dolgraag willen trouwen en kinderen krijgen, maar het kwam er nooit van. Wel waren er veel one night stands. Venus-Mars wijst op sexueel actief zijn. Het inconjunct op verlies of ‘uit balans zijn’. En Pluto geeft de problemen ermee aan en de prijs die je ervoor betaalt. Eigenlijk kun je Mars-Pluto inconjuncten het best zien als overdreven overlevings-of competitiedrang (ten koste van anderen of van jezelf).

Catherina de Grote (zie het artikel over haar horoscoop) verwerkte een stoet van onvrijwillige minnaars zonder dat het haar euvel werd geduid, al werd er wel veel over geroddeld. Zij had Mars inconjunct Pluto, net als mijn eerste voorbeeld. Dit aspect wijst op gebruik of misbruik van macht, kracht of invloed, passief (als slachtoffer) of actief. Het aspect Mars-Pluto is nogal eens aanwezig bij gevallen van fataal sexueel geweld en spiegelt dus een risico. Eigenlijk kun je Mars-Pluto ook zien als het aspect van de ‘gevaarlijke man’ of de sexuele uitdaging: de machtsfactor. Een inconjunct tussen Mars en Pluto maakt die uitdaging buitenproportioneel heftig, net als de relatie met mannen. Catherina de Grote dwong hen en had daartoe de middelen. Haar echtgenoot heeft ze hoogst waarschijnlijk laten vermoorden. Het gebruik van (seksueel) geweld en de machtsfactor (dominantie) als thema in het leven: dat is Mars inconjunct Pluto.

Tina Turner (die een gewelddadig huwelijk had met Ike) heeft Mars inconjunct Pluto in de geboortehoroscoop.

Een ander vrouwelijk voorbeeld van iemand met Mars inconjunct Pluto is de in de late oorlogsdagen in opdracht van Willie Lages doodgeschoten jonge verzetsstrijder Hannie Schaft. Ze stierf door geweld en paste zelf geweld toe in het verzet.

Hierboven zie je dat Sophia Loren haar echtgenoot verloor met transit Mars inconjunct Pluto. Het is kennelijk niet het beste aspect voor een getrouwde vrouw.

MARS INCONJUNCT PLUTO EN VELE VROUWEN

Hugh Hefner (Playboy) heeft ook Mars (in het vijfde huis van plezier) inconjunct Pluto. Zijn overdreven (inconjunct!) aantal bunnies wekt de jaloezie op van andere mannen en is misschien een van de minder gevaarlijke manieren om te domineren over andere mannen. Mars-Pluto inconjuncten geven de uit balans geraakte competitiedrang en intense energie of boosheid aan. Enorm gedreven durf je actie te ondernemen, het initiatief te nemen en je te verzetten. Maar met een inconjunct moet je daarvoor toch een prijs betalen. Je verliest er iets mee, komt in gevaar of wordt er ziek van. Seksuele obsessie, gevaarlijke overmoed en geldingsdrang kunnen je de kop kosten.

Wraakacties kunnen ook gesymboliseerd worden door harde Mars-Pluto aspecten. Zo’n wraakactie werd bijvoorbeeld gepleegd door Atie Visser, eenop 23 juli 1914 in Rotterdam geboren vrouw die laat in haar leven bekendmaakte dat zij Felix Fulje (een volgens haar economisch collaborerende man) vermoordde, na de oorlog, om precies te zijn op 1 maart 1946. Dat was met progressieve Mars inconjunct Pluto in haar horoscoop.

MARS INCONJUNCT PLUTO EN WAT NU?

Inconjuncten tussen Mars en Pluto hoeven niet altijd heftig uit te pakken. Het aspect moet nauw zijn (maximaal 2 graden orb). Het maakt ook wel degelijk verschil of het inconjunct van Mars met Pluto bestaat tussen prominente planeten (op hoeken, zonder aspecten, rijzend voor de zon). Bij bijvoorbeeld Catherina de Grote rijst Mars voor de zon uit, wat haar al militanter en agressiever maakt dan andere vrouwen.

Je moet een horoscoop nooit beoordelen op zijn losse onderdelen (sterrenbeelden, aspecten, een ascendant) maar als een geheel zien. Toch kan Mars inconjunct Pluto in de horoscoop van een vrouw een aanwijzing zijn voor problemen met mannen. Zijn er meer van dergelijke aanwijzingen, dan is het gevaar groot dat mannen of seks gevaarlijk of bedreigend gaan worden. Of andersom, dat hangt van de machtspositie af…en van de rest van je horoscoop. . Je kunt dezelfde energie proberen positief te benutten om prestaties neer te zetten in de sport (pas dan op voor blessures) of in je eigen onderneming (maak het bedrijf niet kapot door te veel te concurreren) of als politiek activist (graag zonder geweld te gebruiken). Kortom: probeer de prijs en de kosten van de drang om te (over)winnen zo laag mogelijk te houden!

Tijdens het WK van 2014 beet Luis Suarez voor de derde keer in zijn loopbaan een tegenstander. Hij kon meteen vertrekken. Luis Suarez heeft in zijn horoscoop Mars inconjunct Pluto (en sterke tanden:).

LINKS

http://astrofix.net/2010/06/09/killer-instincts-mars-pluto/

Reacties gesloten